Георги КОВАЧЕВ

Георги Красимиров Ковачев е роден през 1980 г. в Радомир. Живее, учи и работи в същия град и региона му. От 2000 до 2005 г. следва висшето си образование в Исторически факултет на Софийския университет “ Св. Климент Охридски “ - степен “бакалавър” и квалификация “Историк”. Учебната 2003 г. е начало на целенасочените му занимания в областта на българска средновековна история в рамките на специализация към катедра “История на България”. Успоредно с това проявява интерес към миналото на родния си край и запълването на пропуските в изучаването и изследването му.

Упорството, натрупаните познания, опитът, успехите и стремежът към задълбочаването им намират израз в приемането на Г. К. Ковачев за обучение в магистърската програма “Българско средновековие и Възраждане VІІ – ХІХ в.” към същите институции. Там, още преди постъпването през учебната 2005- 2006 г., та до приключилото понастоящем семестриално образование, той работи върху предмета на дипломната му работа “Мрака и Радомирско през Средновековието и Възраждането”, която в основни линии завършва към септември – октомври 2006 г.

Last modified: 21.12.2008